اینم یه کلیپ که یه آقایه داره تکنو میره ویه اتفاقی می افته که دیگه فکر کنم دور تکنو رو توی اینجور  جاها  خط بکشه

 چرا نظر نمیدین؟   تو رو خدا نظر بدین دیگه

دانلود