این بار هم کشتی گرفتن با خر در یکی از روستاهای خراسان.

خر بدبخت!

                                                                  

دانلود کلیپ کشتی گرفتن با خر

دانلود