Flight Simulator
درست است که طرفداران بازی های اتومبیل رانی خیلی بیشتر است، اما بازی های هواپیمایی و هوانوردی هم طرفداران خاص خود را دارد که تعداد آن ها کم هم نیست. شاید اسم این بازی یعنی Flight Simulator برایتان آشنا باشد . نسخه ای از این بازی قبلا برای کامپیوتر ساخته شده بود که طرفداران بازی های هواپیمایی اولین کسانی بودند که جذب این بازی شدند.